รัฐธรรมนูญประเทศไทยทั้ง 20 ฉบับ ต่างกันยังไงบ้าง ?

1
รัฐธรรมนูญประเทศไทยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ถึง 2560 บางก็ใช้ชื่อรัฐธรรมนูญ บางก็ใช้คำว่าธรรมนูญการปกครอง แม้กระทั้งตอนแรกที่เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยก็ไม่ได้ใช้ชื่อว่ารัฐธรรมนูญ แต่ใช้คำว่า พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม ซึ่งประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งหมด 20 ฉบับ แต่ละฉบับก็มีเหตุการณ์ทำให้ต้องมีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ โดยเกิดจากการรัฐประหารทั้งหมด 14 ครั้ง ผู้เขียนทำการเขียนประวัติและเหตุการณ์สำคัญๆ...

ไขคำตอบ !! รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 5 กล่าวถึงเรื่องอะไร และหมายความว่าอย่างไร

1
เรื่องการเมืองและการปกครองนั้นในปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวของประชาชน ในยุคปัจจุบันผู้คนสามารถเข้าถึงความรู้และติดตามข่าวสารได้หลายช่องทาง สิ่งนี้ทำให้ปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง คนเริ่มรอบรู้เรื่องทางการเมืองมากขึ้น ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้มากขึ้น ที่สำคัญในทางที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นนี้ คนเริ่มโหยหา ประชาธิปไตย ป้องปกสิทธิและเสรีภาพของตนเองมากขึ้นซึ่งเป็นหลักของรัฐธรรมนูญที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติแค่เรื่องสิทธิและเสรีภาพเท่านั้น เพื่อให้เข้าใจความหมายของรัฐธรรมนูญมากขึ้น...
1,153แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Recent Posts